Home

Hets mot folkgrupp mot svenskar

Norrköpings tingsrätt anser att svenskar som majoritetsgrupp omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. De blogginlägg där en man utryckt sig nedsättande mot svenskar gick dock inte över gränsen över vad som får skrivas. I mars förra året publicerade en bloggare ett inlägg där han. Kritik kan, och bör, riktas även mot att hets mot folkgrupp i praktiken är ett brott som inte kan riktas mot svenskar - även om det rent juridiskt är tillämpbart också då. När Helsingborgs Dagblad gick igenom hatbrott med svenska offer för några år sedan konstaterade man att det dels saknades fällande domar, men också att. Denna bedömning gjorde man med hänvisning till förarbeten till lagarna om hets mot folkgrupp och så kallade hatbrott, där det framgår att HMF-lagen även är tillämpbar när svenskar blir utsatta. Något tillkännagivande till regeringen om att bestämmelsen om hets mot folkgrupp bör ses över är därför inte nödvändigt

Det som skiljer svenskar från andra skyddade grupper är att de får tåla mer. Det hela har klargjorts i en dom från Norrköpings tingsrätt, se här. Lagen och dess förarbeten tyder inte på att svenska och andra folkgrupper ska behandlas olika när det gäller hets mot folkgrupp Under ärendet mot den 82-åriga kvinnan valde åklagarmyndigheten att i sista stund byta ut Svensson. Det var först efter att klagomål inkommit om att Svensson inte är objektiv. LÄS ÄVEN: Åtalade Sverigedemokrat för hets mot folkgrupp - är jävig. Domen I torsdags presenterade Borås tingsrätt en fällande dom mot kvinnan Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades - försvann från jordens yta. Norrköpings tingsrätt gick igenom förarbetena till lagen om hets mot folkgrupp och drog slutsatsen att det måste anses stå klart att avsikten varit att även svenskar som grupp kan omfattas av bestämmelsen i 16 kap. 8 § brottsbalken En problematisk glidning när det gäller Hets mot folkgrupp är tolkningen av begreppet folkgrupp. I beskrivningen av brottet finns ett klarläggande som säger eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning

Hets mot folkgrupp Att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning 70+ channels, more of your favorite shows, & unlimited DVR storage space all in one great price HD nämner ett fall där en bloggare åtalades för hets mot folkgrupp för att ha skrivit att svenskar har barbariet inprogrammerat i sina gener och att svenskar är vidrig ohyra som borde utrotas. Det utspelet utgjorde dock inte hets mot folkgrupp, enligt domstolen Här kommer en god nyhet för er som ständigt gnäller över att svenskar inte kan utsättas för hets mot folkgrupp. Det kan vi visst, visar en färsk dom. Utöver att hata invandrare.

hets mot folkgrupp, som antalet personer som lagförts för detta brott, ökat kraftigt. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp förbjuder i stort sett samtliga ytt-randen av rasistisk eller likvärdig innebörd, oavsett om yttrandet skett munt-ligt, i tryckt skrift eller i andra medier. Det krävs inte heller att yttrande Detta polisanmäldes hösten 2005 som hets mot folkgrupp. Åtalet lades ned av Lambertz med motiveringen att uppmaningar att exempelvis mörda alla judar måste tillåtas därför att de används av den ena sidan i en pågående djupgående konflikt där stridsrop och smädelser ingår som alldagliga inslag i den retorik som omger konflikten Det är de två senaste anmälningarna som Malmöpolisen kodar som misstänkta hatbrott mot svenskar som majoritetsgrupp. Domstolen ansåg inte att det rörde sig om hets mot folkgrupp, bland. Användningsexempel för hets mot folkgrupp på engelska. Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll Svenskar kan bli utsatta för hets mot folkgrupp. Svenskar som majoritetsgrupp omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Det kommer Norrköpings tingsrätt fram till i en dom. De blogginlägg där en man uttryckt sig nedsättande mot svenskar gick dock inte över gränsen över vad som får skrivas

Svenskar omfattas av hets mot folkgrupp - Dagens Juridi

Lagen om hets mot folkgrupp bör ersättas av en lag mot hets av folkhop. Den skulle vara riktad mot den individ som hetsande uppmanar några sympatiserande personer att våldsamt angripa andra; genom hetsen främjas risken för en våldshandling som annars kanske inte skulle bli av INVANDRING. En kvinna i 70-årsåldern åtalas vid Mora tingsrätt för hets mot folkgrupp. Enligt åtalet ska kvinnan ha uttalat sitt nedsättande om flyktingar med syftning på hudfärg och nationellt ursprung i ett inlägg på Facebook, skriver DT.se Hovrätten vägrar pröva om ett inlägg på en blogg som riktar sig mot svenskar utgör hets mot folk-grupp och avvisar därför talan från en ideell före-ning. Orsaken är att det handlar om ett tvistemål. Eftersom det inte finns någon målsägande när det gäller brottet hets mot folkgrupp.

Därför bör lagen om hets mot folkgrupp avskaffas Samhällsnyt

 1. Sannfinländarnas gruppordförande i Esbo fullmäktige Teemu Lahtinen har åtalats för hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid. Lahtinen säger att åtalen har att göra med att han på Twitter.
 2. areter byggas och användas i Sverige eller flesta europeiska länder tycker jag är allvarlig hets mot folkgrupp, svenskar eller andra europèer. Att anmäla SD-politiker, som endast uttrycker sina åsikter kan jag tycka är hets mot
 3. Falu tingsrätt anser dock att kommentaren är nedsättande och riktad mot invandrare och homosexuella män i allmänhet och deras sexuella läggning. En kvinna i 50-årsåldern från Dalarna har dömts för hets mot folkgrupp efter att på Facebook ha kallat afghanska män som ljugit om sin ålder för kamelryttare som ska skickas hem
 4. ation A study of the existing law from a contemporary perspective Rättsvetenskap C-uppsats Ter
 5. Rättfärdigheten i Sverigedemokraternas motion om att inkludera svenskar som en grupp vilken skall omfattas av hets mot folkgrupp, exemplifierades i motionen av hur Justitiekanslern i sitt beslut Dnr 3217-03-30, fattat år 2003, beslutade att inte vidta åtgärd med anledning av en anmälan av en tidningsinsändare, publicerad i tidningen Mitt i Södermalm
 6. Fråga om spridningen är att bedöma som hets mot folkgrupp. (Jfr NJA 2005 s. 805.) RH 1997:53: Nazistisk demonstration med nazistiska symboler, romerska hälsningar, Sieg-Heil-rop och tal har befunnits utgöra spridning av ett budskap som uttrycker missaktning och hot mot andra folkgrupper (hets mot folkgrupp). Fängelsestraff har utdömts

I brottsbalkens 16 kap. 8 § står följande om hets mot folkgrupp: Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp Mannen medger att han delat inlägget, och säger att han gjort det för att få i gång en diskussion i ämnet. Tingsrätten anser att han gick för långt och dömde honom till villkorlig dom och 40 dagsböter för hets mot folkgrupp. Okej, då vänder vi på det. Över hela Europa grips och döms nu människor för hets mot folkgrupp Hets mot folkgrupp kan gälla gruppen svenskar men gruppen är en majoritetsgrupp och därför är tröskeln högre, är kontentan av en ny dom. Dela på Facebook Dela på Twitter Domen i Norrköpings Tingsrätt gäller hets mot folkgrupp mot gruppen svenskar. Enligt tingsrätten kan hets mot. Även om brottsrubriceringen ännu är hets mot folkgrupp, innebar förändringarna alltså att både orden hets och folkgrupp blir missvisande. Detta är sannolikt helt medvetet. Många fler skulle nog inse det problematiska, om man i stället kallade lagen för lagen om ringaktning mot dem som upplever sig som en grupp Det senaste om Hets mot folkgrupp.Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Hets mot folkgrupp på Aftonbladet.se

JK preciserar även att begreppet folkgrupp i det svenska samhället inte innefattar svenskar och förklarar: syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017. Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. Bakgrunden var spridningen av antisemitism under krigsåren och inte minst den propaganda som även efter kriget emanerade från bokhandlaren Einar Åberg Hets mot folkgrupp lagen är en lag som ar stiftad med samma avsikt som den gamla ryska kommunist lagen om Antisovjetisk propaganda. D.v.s en lag som godtyckligt kan användas av det härskande etablissemanget för att tysta dissidenter och personer som höjer rösten och framför åsikter som inte är godkända av regimen Hets mot folkgrupp #1 Norrmän och luncher Av anledningar jag FAN inte tänker tråka ut er med åt jag igår lunch med norrmän. Ur den här upplevelsen kröp en mycket obehaglig insikt fram, något som kanske funnits där som en förnimmelse tidigare, men som nu blev smärtsamt tydligt Svenskarna omfattas som ända folkgrupp INTE av lagen om hets mot folkgrupp. Ända gången svenskarna finns är när de ska diskrimineras, svartmålas och när alla icke-svenskar med svenskt.

syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet Hets mot folkgrupp är en gammal lag i Sverige. Redan 1948 stiftades den eftersom att skriftställaren Einar Åberg bedrev antijudiska kampanjer. Det är en gummiparagraf som är mer svekfull än censur (då man vet vad som gäller). Exakt vad som ingår i begreppet vet ingen utan allt handlar om kontext

Skyddas svenskar av HMF-lagen? Nya Tide

NMR-ledaren Simon Lindberg, närmast kameran, har dömts för brottet hets mot folkgrupp. Det har nyligen meddelats att Simon Lindberg, som uppges vara ledare för den nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR), av Stockholms tingsrätt dömts till villkorlig dom och dagsböter för brottet hets mot folkgrupp 2. Lagen hets mot folkgrupp och dess ursprung 2.1. Brottsbalken 16 kap 8 § Bestämmelsen hets mot folkgrupp infördes ursprungligen 1948 under 11 kap 7 § i dåvarande Strafflagen. Den ursprungliga lydelsen angav att den, som offentligen hotade, förtalade elle Sedan insåg jag att det har varit storm i ett vattenglas bland nationalisterna, för de har helt plötsligt kommit på att hets mot folkgrupp-lagstiftningen är fruktansvärt orättvis för att svenskar inte får bli hetsade emot, buääää. Som bevis delade de en Wikipedia-artikel. De gör så ibland Hets mot folkgrupp. Posted on maj 14, Unga människor, svenskar, bör fokusera på att tidigt bilda mycket, mycket stora familjer, med många, många barn. Det.

Lagen om hets mot folkgrupp är inte en grundlag se 1 kap 3§ RF där framgår det att det finns bara fyra grundlagar och då får hets mot folkgrupplagen ge vika mot åsiktsfriheten, yttrande friheten och rätten att få förmedla sina åsikter till vem man vill utan att någon skall kunna förhindra detta Tullberg berättar om lagen om hets mot folkgrupp och yttrandefrihetsfrågor. Videon är mycket sevärd och Tullbergs föredrag borde ses av varenda svensk. Han är tydlig med att de som driver Sverige mot mer mångkultur är landsförrädare. Jan Tullberg har också skrivit den mycket läsvärda boken Låsningen Teemu Lahtinen, Sannfinländarnas gruppordförande i Esbo fullmäktige har dömts till böter för hets mot folkgrupp samt för brott mot trosfrid Eftersom etniska svenskar inte omfattas av Lagen om hets mot folkgrupp är det alltså fullt tillåtet att sprida hets och förakt mot svenskar. Att denna lag inte gäller för svenskarna i Sverige är emellertid nästan alla svenskar totalt omedvetna om

Lagen om hets mot folkgrupp hör inte alls hemma i ett demokratiskt samhälle och borde ha avskaffats för länge sedan. Lagen strider onekligen mot våra grundläggande rättigheter i ett fritt och demokratiskt samhälle, nämligen rätten till yttrandefrihet Kammaråklagare Lisa Hedberg säger till P4 att antalet utredningar om hets mot folkgrupp ökat sedan Näthatsgranskaren systematiskt letar upp och anmäler inlägg, ofta gjorda av äldre svenskar. Rättegången mot kvinnan hålls i Jönköping på onsdag denna vecka. 65-åringen nekar till brott Metro har gått igenom de fall av nätbaserat hets mot folkgrupp som lett till fällande domar. Totalt har 25 personer dömts för hets mot folkgrupp sedan 2014 och i alla dessa fall rör det sig om olika fall av rasism - mot judar, mot muslimer, mot samer, mot romer och mot afro-svenskar

Hets mot folkgrupp, gäller även svenskar - Övriga brott - Lawlin

 1. YTTRANDEFRIHET. Christina, 65, dömdes till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp i hovrätten. Det är mycket ovanligt att någon döms till fängelse för åsiktsbrott. - Jag känner inte till något annat fall, säger advokat Bertil Tengberg
 2. ali
 3. Explore releases and tracks from Hets Mot Folkgrupp at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Hets Mot Folkgrupp at the Discogs Marketplace
 4. Hets mot folkgrupp - en lag under attack. Lagen om hets mot folkgrupp fyller 70 i år. Men lagen är under attack trots att behovet är större i den digitala tidsåldern än någonsin tidigare. #jagärhär-bloggen reder ut syftet med lagen och avvägningarna gentemot yttrandefriheten
 5. Tillsammans skapar vi ett föreläsningskoncept för framförallt de rättsvårdande myndigheterna i relation till lagstiftningen Hets mot folkgrupp i en digital kontext Nyheter Idag har talat med Expos VD Daniel Poohl och han menar de inte har som mål att antalet fällningar för hets mot folkgrupp ska bli fler i framtiden
 6. Trots att svenskar nu tydligen omfattas av hets... Jump to. Sections of this page. See more of Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp on Facebook. Log In. or

Video: Åtalade 82-årig kvinna för hets mot folkgrupp - Åklagaren

Frågan är om frasen Sverige åt svenskarna överhuvudtaget kan betraktas som hets mot folkgrupp? Man har rent juridiskt fastslagit att svenskar ej är att betrakta som folkgrupp ur juridisk synpunkt. Detta efter att invandrare blivit anmälda för hets mot folkgrupp då de uttryckt sig nedsättande om svenskar FRÅGA Hallå hallå!Jag landade i en diskution med ett par kompisar om var gränsen för hatbrott och hets mot folkgrupp går.De hävdar att man kan bli dömd utifrån motivet på en tröja man bär på offentlig plats om det riktar sig mot ras, kön eller en funktionsnedsättning David Heden heter en människa av judisk-svensk börd, som påstår sig hata svenskar. På sin blogg publicerade han följande, som visserligen anses utgöra hets mot folkgrupp, men ändå inte ledde till fällande dom: Svenskar är det sämsta av gojer

Inte hets mot folkgrupp när jude kallar svenskar vidrig ohyra

Även Sebastian Tynkkynen har åtalats för hets mot folkgrupp och brott mot trosfriden. Det kan nämnas att även ordföranden i Sannfinländarnas ungdomsförbund, Sebastian Tynkkynen, har bilvit föremål för åtal för samma typ av brott som Kiemunki, det vill säga påstått förolämpande omdömen om islam Det uppmärksammades stort i media och han dömdes för hets mot folkgrupp för just det inlägget. Men Peter Springare har aldrig varit misstänkt för brottet hets mot folkgrupp, än mindre har han dömts för det På sin blogg publicerade han följande, som visserligen anses utgöra hets mot folkgrupp, men ändå inte ledde till fällande dom: Svenskar är det sämsta av gojer. Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över bestämmelsen om hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken (1962:700) med syftet att säkerställa att även svenskar skyddas av lagen. Motivering Uppfattningen att alla medborgare skall vara.

Ordföranden för SD-Karlskrona, Christopher Larsson, friades i dag av Blekinge tingsrätt. Han stod åtalad för hets mot folkgrupp i samband med ett inlägg på SDs Facebooksida. Rätten var inte enig och anmälaren, S-politikern och riksdagsledamoten Magnus Manhammar, lovar nu att arbeta för att HMF-lagen skärps ytterligare Uppdaterad 2019-mars-19 Nordfront Den historiskt stora (okynnes-)rättegången mot Nordfront omfattade 107 punkter av hets mot folkgrupp, i svenska statens psykologiska operation mot yttrandefriheten. Ansvarig utgivare frikändes i 46 och dömdes i 61 fall, med påföljden villkorlig dom och dagsböter Hets mot folkgrupp återfinns i 16 kap 8 § Brottsbalken och behandlar: 1. uppsåtligen, 2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids, 3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att.. uppsåtligen, i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung , etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. 1.7K likes. Lagen om hets mot folkgrupp bör omedelbart avskaffas. Lagen är direkt samhällsfarlig, rättsvidrig och..

Hets mot folkgrupp, del 2 Invandring och mörkläggnin

Märk väl att SR gjorde en helpudel för att stilla den judiska lobbyns vrede och för att slippa bli fällda för Hets mot folkgrupp. SR skulle knappast pudla om det handlat om etniska svenskar eller nordbor - för de (vi) kan aldrig bli kränkta enl. den orättvisa HMF-lagen Jag är själv dömd för hets mot folkgrupp redan 1990, jag var då ansvarig utgivare för Sveriges Framtid 120 dagsböter blev boten. Min vän @baltic_erik dömdes till 1 månads fängelse. Det är en ära att ha blivit dömd för att man står för något högre en åsiktsmonopolet Kör hårt Af Context sentences for hets mot folkgrupp in English. These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content Frågan är om det är hets mot folkgrupp att vilja mörda alla otrogna.JK svarar nej, att det är det inte: Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd

Upprop: Skrota lagen Hets mot folkgrupp Kära folkvalde, politiker, tjänsteman, lobbyist, m fl. Det har efter domarna mot Fredrik Vejdeland (Göta Hovrätt B 3440-14) och Dan Park (Malmö Tingsrätt B 6578-14)åter bekräftats att det sätt på vilket lagen om hets mot folkgrupp används av mörka krafter inom den svenska staten är att över tiden skapa en situation där den fria. Antalet polisanmälningar om hets mot folkgrupp har ökat kraftigt, liksom antalet lagförda personer. I oktober 2000 lade Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet fram sitt betänkande som bland annat rör förändringar i lagen om hets mot folkgrupp. Ett av kommitténs förslag är att hets mot homosexuella kriminaliseras

Hets mot folkgrupp - aklagare

Paragrafen hets mot folkgrupp tolkas illvilligt, ofta mot tidigare ostraffade pensionärer som uttryckt ilska över politikers uppenbara orättvisor i en kommentar på nätet. Nu ligger även skämt, ironi, gyckel, bilder m.m. illa till för åtal, ja allt som kan påverka den officiella Sverigebilden Svenska nyheters satirinslag om Kina inte hets mot folkgrupp Publicerad 12 oktober 2018. Justitiekanslern (JK) har prövat ett satiriskt inslag i Svenska nyheter med Jesper Rönndahl och. Christopher Larsson, ordförande för Sverigedemokraterna i Karlskrona, frikänns från misstankarna om hets mot folkgrupp. - Det är fantastiskt skönt att detta är över nu, säger han. I dag kom domen mot SD-politikern Christopher Larsson. Han frikänns från misstankarna om hets mot folkgrupp. Målet handlar om hets mot folkgrupp och har väckts av International League against Racism and Anti-Semitism (LICRA) efter offentliggörandet av ett pressmeddelande på hemsidan för Nationella frontens grupp i Rhône-Alpes regionstyrelse, för vilken Bruno Gollnisch var ordförande Hets mot folkgrupp. En 35-årig man döms mot sitt nekande för spridande av antisemitiskt budskap efter att han på Facebook lagt upp en bild där han syns ha på sig en tröja med ett antisemitiskt budskap

Mot denna bakgrund fann HD att konventionsenlig tillämpning av 16 kap. 8 § brottsbalken tillåter att ansvar döms ut under de i målet aktuella omstän-digheterna. De tilltalade dömdes för hets mot folkgrupp till villkorlig dom jämte 100 dagsböter (en av de tilltalade dömdes till skyddstillsyn) Problemet är emellertid att man då går emot en för det öppna samhället och demokratin grundläggande princip. För att en sådan inskränkning ska vara legitim krävs därför att den är väl avvägd. Det kan vi tyvärr inte säga att förbudet mot hets mot folkgrupp är Hets mot folkgrupp - Nyheter, artiklar, reportage och video. Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din. Ärligt talat är den svenska lagen om hets mot folkgrupp ett STORT skämt. Jag läser just nu att en person som utsattes för klar rasism och klart hat fick beskedet att det hen utsattes för inte kan ses som hets mot folkgrupp

Hets Mot Folkgrupp - A

När en företrädare för Nordisk alternativhöger, som nyligen dömdes för hets mot folkgrupp, lägger upp en bild på en smörgåstårta med ett hakkors på skriver Ulrika Hallgren stiligt, följt av en smiley. Och: Perfekt att servera vid en eventuell dejt Som tidigare rapporterats fällde en yttrandefrihetsjury vid Örebro tingsrätt nazistiska Nordfronts tidigare utgivare Emanuel Lärkestål för hets mot folkgrupp i 104 fall. Åtalet mot Lärkestål, som är det största åtalet för hets mot folkgrupp i svensk rättshistoria, härrör från Juridikfrontens anmälningar av den nazistiska sajten Malmö 4 mars 2019 15:14 Kommenterade på Facebook - döms för hets mot folkgrupp. Den 50-årige mannen skrev att de kvinnor som var ihop med araber borde straffas, i en kommentar på Facebook Svenskar omfattas av hets mot folkgrupp. Jun29. Dagens Juridik skriver: I mars förra året publicerade en bloggare ett inlägg där han skrev att nära varje. Jag skulle inte råda till att gripa för rasistiska tillmälen mot oss svenskar men om personen i fråga redan är gripen/omhändertagen så finns det ju ingenting som hindrar att man tillför en anmälan om hets mot folkgrupp. Skulle vara intressant att få det prövat

Hatbrott mot svenskar leder aldrig till fällande dom Fria Tide

En förskola hade sagostund med en av Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump. Det slutade med en polisanmälan om hets mot folkgrupp. Förskolan säger nu att det var ett misstag att spela upp sagan för barnen Malmö 5 mars 2019 12:30 Par misstänkta för hets mot folkgrupp efter attack på stadsbuss. Paret som klev på bussen började kommentera den 20-åriga passagerarens hudfärg Nu är det ju uppenbarligen inte hets mot folkgrupp, eftersom islam inte är en folkgrupp. Jag begriper därför inte varför hon förstör den legitima kritik mot Söder såsom talman när han gör ett sådant uttalande med att vara extrem åt andra hållet - särskilt inte nu när yttrandefrihet är frågan som diskuteras Landskrona 26 februari 2019 08:42 Sänker straff för hets mot folkgrupp. En 69-årig man dömdes i fjol för hets mot folkgrupp. Nu sänker hovrätten straffet Jul 15, 2018 | Folkhemmet Sverige, Hets mot svenskar, Invandring, Valet. Är du trött på dagens politiker och misstror du den politik de står för? Om du vill ha en förändring så måste du rösta på en förändring! VIKTIG INSIKT

Det sista uttalandet är en grov missaktning mot hela den samiska folkgruppen. När man då konstaterat att Ivar Arpis antaganden och uttalanden vinklas på felaktiga och falska grunder, i en kontext som styrts helt av staten, och att den är riktad mot samer som folkgrupp i syfte att hetsa och vända majoritetsbefolkningen mot en etnisk minoritet, så återstår frågan: i vilket syfte. Grundproblemet är hur vi ska få en effektiv lagstiftning mot hets mot folkgrupp eller vidga tolkningen av begreppet störande av allmän ordning utan att komma i konflikt med mötes-, demonstrations- och yttrandefriheten. Därför behövs en översyn av lagen om hets mot folkgrupp samt tolkningen av begreppet störande av allmän ordning Kritik av böneutrop inte hets mot folkgrupp. enligt ett yttrande av Justitiekanslern 2003, inte kan åberopas om den kränkte tillhör majoritetsgruppen etniska svenskar.). Gatukonstnär döms för hets mot folkgrupp och förtal. Publicerad 2014-08-21 Gatukonstnären Dan Park, 46, döms till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp och förtal

Grattis, Sverigevänner - nu kan även ni hatas Aftonblade

Om Sverigedemokraterna kom till makten så skulle de avskaffa lagen om Hets mot Folkgrupp, det överraskande beskedet lämnade Jimmie Åkesson på en av Publicist-klubbens debattkvällar på Kulturhuset i Stockholm. Fria Tidningen: Då diskus Troligtvis är Sverige det enda land där en mindre brand i en lövhög kan framställas som hets mot folkgrupp. Ser att flera blodsröda bloggar i sina länkar i både Dn och Svd utan några bevis för vem som ligger bakom den lilla branden, får det till en rasistisk gärning Sverigedemokrateranas gruppledare i Karlskrona, Christopher Larsson åtalas för hets mot folkgrupp. I ett inlägg publicerat på partiets Facebook-sida har han uttalat sig nedsättande mot muslimer

JK inleder inte förundersökning mot Nordfront - trots att brott anses föreligga. Som Samhällsmagasinet Avsnitt tidigare rapporterat väckte Justitiekanslern (JK) nyligen åtal mot Nordfronts ansvarige utgivare, Emanuel Lärkestål, för 103 fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp Regeringen i Australien, under ledning av premiärminister Tony Abbott, kommer att avskaffa lagen om hets mot folkgrupp (HMF). Detta då lagen anses inskränka yttrandefriheten. Idag är det olagligt i Australien att på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung förolämpa en person eller en grupp Våra domstolar arbetar oavbrutet med ärenden som berör lagen om hets mot folkgrupp. Höga böter och långa fängelsestraff väntar de personer som vågar yttra sig kritiskt mot den grupp av invandrare eller muslimer som har begått brott i Sverige. Polisen Läs mer

 1. Det anses inte att hets mot vita eller svenskar kan vara hets mot folkgrupp. Ordet svenne kan aldrig vara rasistiskt, enligt Justitiekanslern. Dessutom har JK i en dom förklarat att Islamska Statens uppmaningar till massmord på otrogna inte kan vara rasism eller Hets mot Folkgrupp. Vilket säkert känns mysigt för de anhöriga.
 2. istiskt initiativs rättspolitiska talesperson, Tomas Pettersson, lämnade under..
 3. a ord. Vi står nämligen mitt emellan lagstiftningar yttrandefriheten gentemot andra lagar
 4. Akilov, lastbilschauffören med svensk bakgrund på Drottninggatan i Stockholm, har gjort bort sig rejält Han är nu misstänkt för brottet hets mot folkgrupp! Det gör man inte ostraffat i Sverige! Nu kommer man inte att spara på krutet, varenda sten kommer att vändas på! Enligt källa så har han t ex gillat en artikel frå
 5. aret på Facebook. Nu frias han av tingsrätten som tycker att uttalandet var ett inlägg i debatten. - Jag är oerhört lättad, en stor sten har fallit från mitt bröst, säger Christopher Larsson
 6. Hets mot folkgrupp (i början även kallad Lex Åberg) är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper

I dagens DN skriver Johannes Åman om de två senaste domarna rörande hets mot folkgrupp från HD, som kom för någon vecka sedan. (Domarna finns här.) Åman noterar att de frågor som Åke Green-domen väckte inte får något svar i HD:s nya avgöranden Hets mot folkgrupp innebär att offentligt hota eller uttrycka missaktning mot en grupp männsikor och anspelar på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning Kinas ambassad anklagade SVT:s Svenska Nyheter för rasism efter ett inslag om kinesiska turister. Justitiekanslern slår fast att det inte kan anses ha handlat om hets mot folkgrupp Sedan en reflexion om rättssamhället med sin gummiparagraf hets mot folkgrupp med utgångspunkt i anmälan mot Jan Sjunnesson. www.samnytt.se Sjunnesson blev alltså delgiven misstanke om hets mot folkgrupp. Det kan knappast vara hets mot den folkgrupp som offren på teckningarna ska föreställa Under söndagen höll Alternativ för Sverige möte på Stortorget i Malmö och Mårtenstorget i Lund. Motdemonstranter kastade ägg mot talarna i Malmö, varav en uttalade sig på ett sådant sätt att polisen upprättat en anmälan om hets mot folkgrupp. Mellan 12.00 och 13.00 på söndagen höll.

Hets mot folkgrupp: lagen som blev ett oting - Ledarsidorna

LL kan därför inte dömas för medhjälp till hets mot folkgrupp. För att LL ska kunna dömas för hets mot folkgrupp i gärningsmannaskap krävs att det är fråga om särskilt kvalificerade fall där en underlåtenhet att hindra fortsatt spridning klart framstår som lika straffvärd som en aktiv spridning Hets mot folkgrupp lagstifningen är ett homage till alla världens despoter. Du får inte kritisera eller vara taskig mot mig, för dåååå hamnar du i fängelse. Ett fritt samhälle ska inte syssla med sånt här. Det är.....enormt pinsamt. Det enda dessa lagar åstadkommer är att skapa en väldigt steril samhällsdebatt

Polisen: Offer väljs ut för att de är svenskar - Sydsvenska

Världen kan gott klara sig utan svenskar. Tekniskt sett så är det ovanstående hets mot folkgrupp. Tekniskt sett ljuger inte jag (även om jag använder en negativ tolkning/åsikt) I logikens namn bör denna tråd då också raderas då svenskar bör ta illa vid sig av att bli kallade för fega och ryggradslösa En guide till dig som är anklagad för hets mot folkgrupp (HMF) Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t.ex. om gudar, andar, transcendenta själar (teism) eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som höjda över det jordiska Hets mot folkgrupp är ett exempel på det senare; där en kriminalisering som roddes iland av en skeptisk departementschef trots tung kritik från många remissinstanser har blivit orättfärdig och oförutsebar. I ljuset av den stora mängden anmälningar och åtal på senare tid är det en legitim fråga om brottet ska behållas

Det här var förbryllande. Vad Europarådets representant gör här är en straffrättslig bedömning av hets mot folkgrupp-brottet. Vad mera är: Det kategoriska uttalandet om att kampanjen är hets mot folkgrupp innebär också att Rådet indirekt säger att det finns någon som begått detta brott Lagen om hets mot folkgrupp bör omedelbart avskaffas. Lagen är direkt samhällsfarlig, rättsvidrig... Hoppa till. Avsnitt på den här sidan. Tillgänglighetshjälp

Video: hets mot folkgrupp - engelsk översättning - bab

Hets mot folkgrupp innefattar svenskar Allt om Juridi

Hovrätten vägrar pröva mål om hets mot folkgrupp - ingen kan

Hets mot folkgrupp - allas likhet inför lagen Motargumen

populär: